گرد و غبار جسرس آمپر

گرد و غبار فیلم ۲۰۰۱ ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزادگرد و غبار در ایران ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

گرد و غبار مقدونی Прашина یک فیلم است که در سال ۲۰۰۱ منتشر شد Dust film در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۶ ژوئن ۲۰۱۵به عبارتی آب رودخانههای دجله و فرات به واسطه سد سازیهای ترکیه کم شده و دشت بینالنهرین رطوبت خود را از دست داده و به منبعی برای تولید گرد و غبار تبدیل شدهاست

Live Chat