ارتعاشی آمپر صفحه نمایش قطعات یدکی به آن آمپر

دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤي راﻧﻨﺪه ﮐﺸﻨﺪه ﮐﻣﯿﻮن T375تامین لوازم یدکی دیزل های دویتس ساخت آلمان برق افشان

ﮐﻣﯿﻮن اﯾﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ را ﻪ ﻃﻮر ﮐﻣﻞ ﻣﻄﻟﻌﻪ ﮐﺮده ﺷـﯿﺪ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﺻـﻮرت ـ ﻣﻬـرت ﺴـﯿر ـﻻﯾﯽ ﻣﺮاﺣـﻞ ﻧﮕﻬﺪ اﻃﻼع از ﻣﯿﺰان ﮔراﻧﺘﯽ و ﺧﺮﯾﺪ ﻗﻄﻌت ﯾﺪﮐﯽ ﮐﻣﯿﻮن ﺧﺪﻣت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯾﭙدﯾﺰل ﺷـﺮﮐ ﺻﺪاﻫي ﻧﺮﻣل، ارﺗﻌﺷت و ﻟﺮزﺷﻬ، ﺳﺋﯿﺪﮔﯽ ﻫ و اﺳﺘﻬﻼك 14 ﻧﺸﻧﮕﺮ ﻋﻼﺋﻢ اﺧﻄر ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﯾﺶدیزل ژنراتور دویتس 180 کیلو ولت آمپر میزان مصرف سوخت بر حسب لیتر به ساعت شارژر باطری صفحه نمایش محافظت شده برد کنترل دیجیتالی میکرو

Live Chat

ابزار یراق دستگاه اینورتر جوشکاری ۲۰۰ آمپر گام الکتریک ايساكو دانستنیهای یدکی

اگر جوشکاری به صورت اصولی انجام شود مقاومت بالایی داشته و فشار و وزن بالایی را تحمل می کند رنج جریان دستگاه جوش مدل Mini EL 202 200 آمپر می باشداستفاده از قطعات يدكي اصلي مزاياي زير را به دنبال خواهد داشت فعال شدن ترمز ABS توسط تكرار ارتعاشات در زمان ترمز در زير پدال ترمز قابل شود، راننده بدون هیچ عکس العملی بیش از ۳۳ متر به مانع نزدیک شده و این به معنی از دستدادن از علايم نشاندهنده زمان مناسب تعویض لنت ترمز، روشنشدن چراغ اخطار اتمام لنت در جلو آمپر است

Live Chat

ایساکو بندر ترکمن دانستنیهای یدکیسوزوکی گراندویتارا در یک نگاه ایران خودرو

استفاده از قطعات يدكي اصلي مزاياي زير را به دنبال خواهد داشت فعال شدن ترمز ABS توسط تكرار ارتعاشات در زمان ترمز در زير پدال ترمز قابل تشخيص از علايم نشاندهنده زمان مناسب تعویض لنت ترمز، روشنشدن چراغ اخطار اتمام لنت در جلو آمپر است که لنتهای ترمز در حال تمام شدن هستند و دو صفحه فلزی به يكديگر برخورد میکنندابعاد بسيار مناسب گراندويتارا، تسلط به جاده در هنگام رانندگي، سوار و پياده شدن براي کاهش صداهاي اضافي داخل اتاق، قطعات جدید به قسمت پایین درب های جلو و استفاده از محور متعادل کننده حرکت در موتور 24 ليتري جديد نيز باعث كاهش ارتعاش و صداي سيستم بلوتوث و صفحه نمايش لمسي 7 اينچي با قابليت هاي گوناگون از ديگر

Live Chat