مالیات بر خدمات در اجاره سنگ شکن

/ 04 / 31 ﻗﻧﻮن ﻣﻟﯿﺗﻬي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺻﻼﺣﯽ ﻣﺼﻮب 149 ﻣﻮﺿﻮع صورت سود و زیان ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

ﺟﺪول اﺳﺘﻬﻼﮐت ﻣﻟﯿﺗﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣده 149 اﺻﻼﺣﯽ ﻗﻧﻮن ﻣﻟﯿﺗﻬي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب /31 /04 1 و ﺧﺪﻣت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﺷﯿﻦ آﻻت ﺳﻨﮕﺒﺮي ، ﺳﻨﮓ ﮐﻮﯽ ، ﺻﯿﻘﻞ زﻧﯽ ، ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻦ و آﺳﯿب ﻫ 10 4 اﺳﺘﻬﻼك اﺟره ﺳﺮﻣﯾﻪ اي داراﯾﯽ ﻫي ﺛﺖ اﺳﺘﻬﻼك ﭘﺬﯾﺮ رﻋﯾﺖ اﺳﺘﻧﺪاردﻫي ﺣﺴﺪاري و ﻣﻄﻖدرآمدها درآمد خدمات ×× کسر میشود هزینهها هزینه اجاره ×× هزینه بیمه ×× هزینه حقوق ×× هزینه آب و برق و تلفن ×× جمع هزینهها ×× سود زیان قبل از کسر مالیات ×× مالیات ×

Live Chat

شرکت تعاونی خدمات فنی و اداری فوالد یار صورتهای مالی تلفیقی جدول استهلاک ماده 151

20 مارس صورتهای مالی اساسی شرکت تعاونی خدمات فنی ، اداری فوالد یار 1 گردش حساب مالیات بر درآمد پرداختی خودروهای اجاره ای فوالد و سنگ شکنﺻﻨﯾﻊ ﻣﺸﺘﺮﮎ وﺗﺠﻬﻴﺰات ﺧﺪﻣت وﭘﺸﺘﻴﺒﻧﯽ ١ رﮐﺶ و ﺗﮐﺴﯽ و ﮐﺮاﯾﻪ ﻨﺰﯾﻨﯽ ﺗـ ٤ ﺳـﻴﻠﻨﺪر واﻧـﺖ ـرﮐﺶ و ﮐﺮاﯾـﻪ ـرﮐﺶ و ﮐﺮاﯾـﻪ ﻨﺰﯾﻨﯽ از ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻦ ه و ﻣﺷـﻴﻦ هــﯼ ﭘﯾــﻪ ﮐــﻮﯽ، دﻣﭙــﺮ، اﻟﻮاﺗــﻮر، ﻣﻴﮕــﺴﺮ، و ﯾﺒﺮاﺗــﻮر وﻣــﺸﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﻧﺮخ اﺳﺘﻬﻼﮎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﮕﺮدﯾﺪﻩ اﺳﺖ ﺳزﻣن اﻣﻮر ﻣﻟﻴﺗﯽ ﮐـﺸﻮر

Live Chat

فروش سنگ شکن فکی 55 80 ماشین آلات صنعتی شهر تهران ماشین سامانه صدور قبض مالیات و پرداخت الکترونیک سازمان امور

فروش سنگ شکن فکی 55 80 کاملا نو قیمت نقدی 49،500،000 تومان 6 ماه گارانتی 5 سال خدمات پاین سیستم جهت صدور شناسه قبص و شناسه پرداخت بصورت آنلاین و پرداخت مالیات آنلاین طراحی شده است جهت استفاده از این سیستم شما باید در سیستم ثبت نام کد

Live Chat

خدمات تعيينشده براي دستگاههاي اجرايي شناسنامه بخشنامه م88/11/12 پاسخ به سوالات در مورد قانون

29 فوریه كمك به تأمين اجاره و وديعه مسكن خانوارهاي تحت حمايت و اقشار نيازمند صدور گواهي تسليم اظهارنامه ماليات بر ارث فرم 18 فرم اظهارنامه ماليات بر شایان ذکر است صرفا مالیات و عوارض پرداختی مربوط به کالاها یا خدمات مشمول در همچنین ارائه خدمات اجاره اموال منقول از قبیل ماشین آلات منصوبه در آن ها و تاسیسات شهر بازی خردایش انجام داده با دستگاه سنگ شکن آیا مشمول مالیات بر ارزش افزوده میشه؟

Live Chat

جدول استهلاک موضوع ماده 151 قانون مالیات های مستقیم آقای سامانه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور

12 آگوست جدول استهلاک موضوع ماده 151 قانون مالیات های مستقیم وانت و بارکش و تاکسی و کرایه بنزینی تا 4 سیلندر وانت ، بارکش و کرایه بنزینی از 4 دریل ها ، انواع اسکاواتور سنگ شکن ، آسیاب و مخازن فلزی و تجهیزات مربوطه نیروی برق ایران توانیر سازمان برق ایران و شرکت خدمات مهندسی آب براساس ضوابطی که به پیام رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور به مناسبت پایان خرداد و تیرماه مالیاتی و بخش سلامت واریز کرده است، گفت دورتریننقطه استان نیز از خدمات ارزشافزود

Live Chat